Ľudia

Rektor: ThDr. Ľubomír Hlad, PhD

Koordinátor: Mgr. Viera Mičurová (zabezpečenie priestorov a ubytovania)

Koordinátor: Mgr. Peter Mihálik (mládež a diecézne stretnutie mládeže)

Koordinátor: Mgr. Ivan Košťál (katolícke hnutia)