Kontakt

Diecézne pastoračné centrum

Pribinovo námestie 7
949 01 Nitra

 

Rektor: ThDr. Ľubomír Hlad, PhD: lubo_hlad@hotmail.com; tel: +421905240853

Koordinátor: Mgr. Viera Mičurová: viera.micurova@centrum.sk ; tel: +421904018898

Koordinátor: Mgr. Peter Mihálik:                                               tel: +421904331737

Koordinátor: Mgr. Ivan Košťál:                                                   tel: +421948002015