Kalendár a objednávanie

Kalendár a objednávanie

Diecézne pastoračné centrum má k dispozícii:

prednáškovú sálu s kapacitou 40 miest; čajovňu s kapacitou 12 miest; tri 8 lôžkové izby každá so sociálnym zariadením; kuchynku; jedáleň s kapacitou 20 miest.

Využitie priestorov koordinuje rektor DPC. (uviesť prelink na kontakt) Priestory sú bezplatne k dispozícii pre jednodňové stretnutia organizované biskupstvom Nitra a majú celodiecézny rozsah. Spoločenstvá, združenia, hnutia, stretnutia, farnosti a iné organizácie si môžu priestory prenajať za podmienok stanovených biskupstvom Nitra. Každý užívateľ priestorov je zaviazaný dôsledne dodržiavať domový poriadok a inštrukcie koordinátora. Využívať je možné podľa potreby spolu alebo oddelene prízemie (prednášková sála, čajovňa, kuchynka, jedáleň) a prvé poschodie (izby). Víkendové pobyty začínajú v piatok po 17.00 hod. a končia v nedeľu najneskôr o 15.00 hod.

Harmonogram využitia priestorov a kalendár pozri v časti Kalendár a objednávanie