Michaela

Užitočné informácie

  • Každá skupina si zvolí jedného zodpovedného za bezpečnosť a poriadok.
  • Všetkých prosíme zachovávať normy slušného správania (po 22 hod. nočný kľud) a šetrne zaobchádzať s inventárom.
  • Skupiny využívajúce prednáškovú sálu a kuchynku prosíme: pri vstupe použiť návleky; vrátiť stoly, stoličky a použité zariadenie do pôvodného stavu; umyť znečistenú podlahu vo všetkých použitých priestorov vrátane chodieb a WC; umyť a odložiť na určené miesto použitý riad; vyniesť odpadky; odniesť všetky zvyšky prinesených potravín a pochutín; použité utierky prevesiť na určené miesto; nevynášať inventár kuchynky mimo DPC (ani na izby); nevstupovať svojvoľne ne skladu materiálov, techniky a čistiacich prostriedkov; skupiny pravidelne využívajúce DPC zorganizovať 2x do roka upratovanie vrátane umytia okien; skontrolovať či sú po skončení akcie vypnuté spotrebiče, zhasnuté svetlá, či netečie voda na WC.
  • Skupiny na víkendových pobytoch prosíme: dodržať čas príchodu aj odchodu (príchod: piatok po 17 hod., odchod v nedeľu do 15 hod.); neodnášať kľúč z izieb; nepremiestňovať inventár; po 22 hod. dodržiavať nočný kľud; zatvárať vstupnú bránu (pri opustení DPC a v noci aj zamknúť); dôkladne upratať všetky použité priestory; akúkoľvek poruchu nahlásiť zodpovednému; vrátiť kľúče.

Kalendár a objednávanie

Diecézne pastoračné centrum má k dispozícii:

prednáškovú sálu s kapacitou 40 miest; čajovňu s kapacitou 12 miest; tri 8 lôžkové izby každá so sociálnym zariadením; kuchynku; jedáleň s kapacitou 20 miest.

Využitie priestorov koordinuje rektor DPC. (uviesť prelink na kontakt) Priestory sú bezplatne k dispozícii pre jednodňové stretnutia organizované biskupstvom Nitra a majú celodiecézny rozsah. Spoločenstvá, združenia, hnutia, stretnutia, farnosti a iné organizácie si môžu priestory prenajať za podmienok stanovených biskupstvom Nitra. Každý užívateľ priestorov je zaviazaný dôsledne dodržiavať domový poriadok a inštrukcie koordinátora. Využívať je možné podľa potreby spolu alebo oddelene prízemie (prednášková sála, čajovňa, kuchynka, jedáleň) a prvé poschodie (izby). Víkendové pobyty začínajú v piatok po 17.00 hod. a končia v nedeľu najneskôr o 15.00 hod.

Harmonogram využitia priestorov a kalendár pozri v časti Kalendár a objednávanie